Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  g gradient
 • Økologisk strukturerende prosess
  D destabiliserende forstyrrelse
 • Romlig skala
  2 4-8 m
Basistrinn
 • UE-0 ikke uttørkingseksponert
  UE-a svært lite uttørkingseksponert
  UE-b temmelig lite uttørkingseksponert
  UE-c temmelig lite uttørkingseksponert
  UE-d temmelig uttørkingseksponert
  UE-e temmelig uttørkingseksponert
  UE-f svært uttørkingseksponert
  UE-g svært uttørkingseksponert
  UF-a frisk
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet