Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  ga gradient av arter
 • Økologisk strukturerende prosess
  D destabiliserende forstyrrelse
 • Romlig skala
  4 16-32 m
Basistrinn
 • SU-0 uten skredpreg
  SU-a litt skredpreget
  SU-b temmelig sterkt skredpreget
  SU-c svært sterkt skredpreget
  SU-¤ disruptivt skredpreg
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet