Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  ga gradient av arter
 • Økologisk strukturerende prosess
  R regulerende forstyrrelse
 • Romlig skala
  10 >1024 m
Basistrinn
 • SM-0 hav
  SM-a fjord
  SM-b stor og dyp vannforekomst
  SM-c stor eller dyp vannforekomst
  SM-d liten og temmelig dyp vannforekomst
  SM-e liten og grunn vannforekomst
  SM-f liten og grunn vannforekomst
  SM-g dam
  SM-h pytt
  SM-i liten pytt
  SM-¤ temporær pytt
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet