Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  ga gradient av arter
 • Økologisk strukturerende prosess
  S miljøstress
 • Romlig skala
  1 2-4 m
Basistrinn
 • NG-0 uten naturlig gjødslingspreg
  NG-a observerbart naturlig gjødslingspreg
  NG-b litt naturlig gjødslingspreg
  NG-c temmelig sterkt naturlig gjødslingspreg
  NG-d svært sterkt naturlig gjødslingspreg
  NG-¤ overgjødslet
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM