Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  f faktor
 • Økologisk strukturerende prosess
  D destabiliserende forstyrrelse
 • Romlig skala
  7 128-256 m
Basistrinn
 • MX-0 naturlig mark/bunn
  MX-a boreal hei
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM