Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  g gradient
 • Økologisk strukturerende prosess
  S miljøstress
 • Romlig skala
  5 32-64 m
Basistrinn
 • MF-0 fastmark
  MF-a myr- og sumpskogsmark
  MF-b myr- og sumpskogsmark
  MF-c åpen myrkant
  MF-d åpen myrkant
  MF-e åpen myrflate
  MF-f åpen myrflate
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM