Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  f faktor
 • Økologisk strukturerende prosess
  S miljøstress
 • Romlig skala
  9 512-1024 m
Basistrinn
 • KO-0 isolert
  KO-¤ del av større vannsystem
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM