Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  g gradient
 • Økologisk strukturerende prosess
  D destabiliserende forstyrrelse
 • Romlig skala
  3 8-16 m
Basistrinn
 • JF-0 stabil jord
  JF-a observerbart preg av jordflyt
  JF-b flytjord
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM