Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  f faktor
 • Økologisk strukturerende prosess
  S miljøstress
 • Romlig skala
  4 16-32 m
Basistrinn
 • BK-0 normal
  BK-a ultramafisk
  BK-b jern-rikt
  BK-c kobber-rikt
  BK-d lava
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet