Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  t overgangstype
 • Økologisk strukturerende prosess
  S miljøstress
 • Romlig skala
  5 32-64 m
Basistrinn
 • AS-0 ikke saltanriket
  AS-a saltanriket
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM