Limniske vannmasser (vannmassesystemer i ferskvann) omfatter økosystemer av flytende, svevende og svømmende organismer i de frie vannmassene i elver og innsjøer