Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

20–60 cm. Små glisne tuer. Stråa er kvasstanna og rue øverst. Bleike gulgrønne aks, som består av ett hannaks og 2–5 tette og avlange hoaks.

Blomstrings­tid

Juni - juli.

Voksested

Er svært vanlig i gamle kulturmarker og har trolig blitt spredd ved hjelp av husdyr. Vokser i slåtte- og beitemark, (beita) skog og skogkanter. Kan også forekomme i noe gjødsla eng. Går tilbake 10–15 år etter opphørt drift. Trives best ved sein slått, beiting og ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

I hele regionen.