Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

De brunsvarte blomsterhodene er tett samlet i toppen.

10–40 cm. Flate eller renneforma blad, oftest med spredte lange hår i kanten. Rette og stive strå som vanligvis står flere sammen. Flere små brune-brunsvarte eller nesten hvite blomsterhoder tett samla i toppen. Rund brun – brunsvart kapsel i fruktstadiet.

Blomstrings­tid

Blomstringstid i mai–juni.

Voksested

Vokser i ulike typer kulturmark. I tørrbakker, slåttemark, beitemark, veikanter og (beita) skog. Øker gjerne sterkt i mengde de første 3–5 årene etter opphørt drift, men går siden tilbake. Trives best ved sein slått, beiting og ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Lavlandet og dalførene i hele regionen.