Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

Planten lukter godt av kumarin, og gulner tidlig.

10–50 cm. Gras som vokser i tuer. De nederste bladene er lange og flate. Bladene på strået er korte. Strå med 2–5 cm langt aks i toppen. Akset er først grønt, men gulner tidlig på sommeren. Får sterk god lukt av ”nyslått høy” (kumarin).

Kan forveksles med: ingen andre grasarter gulner så tidlig.

Blomstrings­tid

Mai–juni.

Voksested

I ulike typer slåtte- og beitemark, (beita) skog, lyngheier og veikanter. Kan også finnes i noe gjødsla eng. Øker gjerne sterkt i mengde de første 3–5 årene etter opphørt drift, men går siden tilbake. Trives best ved slått og lite eller ingen gjødsling, men også ved beiting.

Utbredelse i Midt-Norge

Hele regionen, også i fjellet.

Dialektnavn

Frengras (Beistad), lukkeringstrå (Ørsta).