De små gulgrønne blomstene sitter i små, tette knipper.

Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

Oppdelte blad med 5–7 smale fliker. Blada er snaue på oversida og sølvglinsende på undersida. Små gulgrønne blomster som sitter i små, tette knipper.

Blomstrings­tid

Juli–august.

Voksested

Mest vanlig i fjellet, ofte på kalkfattig berggrunn. I beite- og slåttemarker og på naturlig åpne voksesteder som fjellheier, berghyller og snøleier. Trives best ved beiting og ingen gjødsling, men også ved sein slått.

Utbredelse i Midt-Norge

Vanlig langs kysten, og i fjelltraktene.