Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

20–50 cm. Rund rotknoll. Spinkel stengel med sterkt oppflika blad. Hvite blomster.

Kan forveksles med gjeldkarve og karve, men kan skilles på bladene og røttene.

Blomstrings­tid

Juni.

Voksested

Vokser i slåtte- og beitemarker samt kanter, men også i noe gjødsla eng. Øker ofte først ved gjengroing, men går sterkt tilbake 10–15 år etter opphørt drift. Trives best ved sein slått, beiting samt hvis det ikke gjødsles.

Utbredelse i Midt-Norge

Finnes i de vestligste deler av regionen, i de ytre kyststrøkene nord til Ørlandet.

Dialektnavn

Jordnøtt er vanligvis brukt om denne planten.

Tradisjonell bruk

I det området der jordnøtt var vanlig, har den vært velkjent av alle, og barn brukte å spise den nøttestore, underjordiske knollen.

Forvekslingsarter