Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

5–25 cm. Opprette stengler med tanna blad. Hvite eller lysfiolette blomster.

Beskrivelsen omfatter flere arter innen øyentrøst-slekta. De ulike øyentrøst- artene er vanskelig å skille fra hverandre.

Blomstrings­tid

Juli–september.

Voksested

Vokser på ugjødsla kulturmark som slåtte- og beitemark, lynghei, veikanter, langs stier og i (beita) skog. Noen arter vokser også i myr og rasmark. Øyentrøst-artene går sterkt tilbake allerede 3–5 år etter opphørt drift. Trives best ved sein slått, beiting og ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Vanlig i hele regionen, forskjellige arter.

Dialektnavn

Auetrøst (Sande MR), Jesu blå øyne (Levanger).

Tradisjonell bruk

Har vært brukt som legemiddel mot øyensykdommer. ”Som 7–8 år gammel gutt synte mor meg planten og kalte den auetrøst. Vi barn plukket og tørket den, og mor laget seg auevatn som hun vasket øynene med. Mor hadde såre aue” (Sande MR).