Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

Blomsterstenglene er forgreina og har mange hvite blomster.

10–15 cm. Krypende stengel med utstående, pølselignende og tykke, saftfulle blad. Opprette, forgreina blomsterstengler med mange hvite blomster. Av og til kan blomstene også være rosa.

Blomstrings­tid

Juni–august.

Voksested

Vokser på kalkholdige og tørre voksesteder som berg, berghyller og tørrbakker. Vokser ofte også i fuktige mosematter på berg. Dyrkes til hagebruk. Trives best ved beiting og hvis det ikke gjødsles.

Utbredelse i Midt-Norge

Er kjent fra Ørskog, Eikesdal, Storfjorden, Romsdalen, Geiranger og Aure (MR). Finnes også på Frosta, i Levanger og Snåsa (NT).