Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

Blomstene har fem, lysegule kronblader.

15–50 cm. Opprett stengel med femdelte blad. Undersida av bladene er karakteristisk sølvhåra. Oversiden av bladene er mørkegrønn og blank. Lysegule blomster, med fem kronblader.

Kan forveksles med: tepperot, flekkmure, vårmure (grønne blader).

Blomstrings­tid

Juni–august.

Voksested

Vokser på tørr og gjerne kalkrik grunn. I ulike kulturmarker som beitemark, tørrbakker og på berg. Også langs veier. Går tilbake allerede 3–5 år etter opphørt drift. Trives best ved beiting og hvis det ikke gjødsles. Trives også ved sein slått.

Utbredelse i Midt-Norge

Kyst- og fjordstrøk i hele regionen, vanligst i indre fjordstrøk.

Forvekslingsarter