Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

5-15 cm. Har en liggende eller noe opprett stengel med hvite hår. Åtte til fjorten spisse småblad som står to og to mot hverandre, og ett småblad i spissen. Småbladene er grålodne på undersida. Blomsterhodet er rundt og har seks til tolv blåfiolette til blålige blomster. Kan en sjelden gang også ha hvite blomsterhoder.

Setermjelt (Astragalus alpinus ssp. alpinus), blåmjelt (A. norvegicus)  og reinmjelt (Oxytropis lapponica) er svært like og vanskelig å skille.

Blomstrings­tid

Juli–august.

Voksested

Vokser tørt og på kalkholdig mark i fjellet. Forekommer i naturlig åpne områder som heier og rabber. Går også inn i beite- og slåttemarker, samt langs veikanter i seterregionen.

Utbredelse i Midt-Norge

Spredt i fjellet, men sjelden i Nord-Trøndelag.

Forvekslingsarter