Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

Blåfiolette blomster som en sjelden gang kan være hvite.

5–25 cm. Oppreist stengel med to og to avlange blad som står mot hverandre. Blåfiolette blomster, som en sjelden gang også kan være hvite.

Kan forveksles med: jonsokkoll.

Blomstrings­tid

Juli–august.

Voksested

Mosegrodde enger, beitemark, plener, åkerkanter, veikanter. Vokser også i gjødsla eng. Øker noe i mengde like etter opphørt drift, men går sterkt tilbake etter 25–35 år. Trives best ved beiting, men også ved sein slått og lite eller ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Vanlig i hele regionen.

Dialektnavn

Brunkoll (Syvde), brunekoll (Beitstad), Ølkall (Malm).

Tradisjonell bruk

Har til tross for at den var svært vanlig, spilt en beskjeden rolle i folkebotanikken. ”Det var ei tru at når dei koka jonsokkollen (blåkollen) og vaska håret i søet, vart hårsetnaden kraftigare” (Tresfjord) – noe uvisst om det her er snakk om jonsokkoll eller blåkoll.

Forvekslingsarter