Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

Blomstene er lyserøde og sterkt oppflika.

20–60 cm. Spinkel stengel som er litt rødlig. Smale blad. Lyserøde, sterkt oppflika blomster.

Kan forveksles med: rød jonsokblom, engtjæreblom og skogstorkenebb.

Blomstrings­tid

Juni-juli.

Voksested

Vokser i fuktig beite- og slåttemark, sumpmark og strandeng. Den tåler noe gjødselpåvirkning, men går tilbake 10–15 år etter opphørt drift. Går også tilbake ved drenering og oppdyrking. Trives best ved slått, men også ved beite og ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Mest vanlig langs kysten og i lavlandet, men vokser også i dalstrøkene og fjelltraktene (Røros, Dovrefjell).

Tradisjonell bruk

”Så høgt som den vokste om sumaren, ville snøen koma til å liggja til vinteren” (Leka, NT).

Dialektnavn

Hanikam (MR), silkjeblomst og silkeblomst (MR), silkevisp (Eid MR), sankthansgull (Ørland), santhansblomst (Leksvik), brurablom(st) (Stadsbygd, Ørland).

Forvekslingsarter