Fjellmetallibelle er en mørk glanslibelle som forekommer spredt over hele landet, særlig i fjellområder.

Størrelse

Hann av fjellmetallibelle Somatochlora alpestris. Arten finnes over hele landet, men er vanligst i fjellet og i nord. Den er svært lik den rent nordlige arten tundrametallibelle S. sahlbergi, men kan skilles på genitaliene.

Hunn av fjellmetallibelle Somatochlora alpestris. Hunnen ligner hannen men har tykkere og rettere bakkropp. Hun er svært lik hunnen hos tundrametallibelle S. sahlbergi og må skilles fra denne på små forskjeller i genitaliene.

Kroppslengde 45–50 mm, vingespenn 60–68 mm.

Kjennetegn

Fjellmetallibelle har mørk kropp med grønn metallglans på hodet og brystet. Bakkroppen er skinnende svart. Øynene er grønne. Brystet er påfallende hårete. Bakkroppen er kølleformet hos hannen, jevnt avsmalnende hos hunnen, og mangler lyse tegninger på oversiden foruten en smal, grå ring mellom ledd 2 og 3.

Forvekslingsarter

Fjellmetallibelle kan skilles fra øvrige Somatochlora-arter med unntak av den svært like arten tundrametallibelle S. sahlbergi ved at bakkroppen helt mangler oransje flekker på oversiden. Hannen kan skilles sikkert fra øvrige glanslibeller på utformingen av de øvre analvedhengene, som har én knekk i indre del og én knekk i ytre del. Hos tundrametallibelle har vedhengene kun knekk i ytre del. Hunnen kan skilles fra hunnen hos tundrametallibelle ved at eggleggerens bakkant sett nedenfra ikke er innskåret på midten.

Totalutbredelse

Nymfe av fjellmetallibelle Somatochlora alpestris. Nymfen ligner den nært beslektede arten tundrametallibelle S. sahlbergi, men kan kjennes på at bakkroppen ikke har lange torner langs siden.

Arten har en overveiende nordlig utbredelse og finnes spredt i Nordøst-Europa og i fjellområder i Mellom-Europa, samt i høyereliggende strøk i et belte videre østover. Den forekommer først og fremst over 1200 moh og/eller over 60 grader nord.

Utbredelse i Norge

Arten finnes fåtallig og spredt i hele Norge.

Levested og økologi

Arten forekommer ved små fjellvann og i vannhull på myr. Den er overveiende men ikke utelukkende knyttet til fjellregionen. Nymfen blir 23–25 mm. Arten har flerårig syklus.

Flyvetid

Slutten av juni til august, med tyngdepunkt i juli.