Slektsnavnet viser til den amerikanske bryologen og botanikeren Elizabeth Gertrude Britton (1857–1934) som blant annet grunnla den amerikanske mose- og lavforeningen og en organisasjon for bevaring av ville planter.

Den hittil eneste kjente arten i slekta, tungemose B. longipes har viktige karakterer til felles med klokkemosene. Den skilles fra disse på den sagtannede bladkanten (slett eller med utstikkende papiller hos klokkemosene), de utydelig mamilløse cellene (sterkt papilløse hos klokkemosene) og sporofyttens lange stilk på opp til 4 cm.