En obligatorisk art på blåklokker. Hunnene er store og mørke med rød stuss, mens hannene er mer gråbrunt behåret og kan ligne på sandbier eller silkebier. De kan skilles i felt bl.a. på de nesten perlesnorformete antennene. Arten finnes spredt på Østlandet og Sørlandet, men er kanskje mest vanlig ut mot kysten.