Plassering i
NiN-systemet
Kjennetegnende arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen. Forklaring på "Kategori" finner du her

Art Kategori
Tvillingsiv Juncus biglumis L.
v, s+[SV∙d|e]
Fjellbunke Deschampsia alpina (L.) Roem. & Schult.
v, s+[SV∙d|e]
Fjelltimotei Phleum alpinum L.
v
Fjellrapp Poa alpina L.
v
Brearve Cerastium cerastoides (L.) Britton
v, s+[SV∙d|e]
Dvergmjølke Epilobium anagallidifolium Lam.
t*
Setermjølke Epilobium hornemannii Rchb.
v
Dvergsyre Koenigia islandica L.
v, s+[SV∙d|e]
Fjellsyre Oxyria digyna (L.) Hill
v, s*[SV∙d|e]
Stjernesildre Micranthes stellaris (L.) Galasso, Banfi & Soldano
v, s*[SV∙d|e]
Snøveronika Veronica alpina L.
v, s+[SV∙d|e]
Musøre Salix herbacea L.
v, s-[SV∙d|e]
Åkersnelle Equisetum arvense L.
v
Blodnøkkemose Sarmentypnum sarmentosum (Wahlenb.)Tuom. & T.J.Kop.
v
Krypsnømose Anthelia juratzkana (Limpr.) Trevis.
v
Snøbinnemose Polytrichastrum sexangulare (Brid.) G.L.Sm.
v
Kildetvebladmose Scapania uliginosa (Sw. ex Lindenb.) Dumort.
v
Bruntvebladmose Scapania hyperborea Jørg.
v
Vrangnøkkemose Sarmentypnum exannulatum (Schimp.) Hedenäs
v
Kaldnikke Pohlia wahlenbergii (F.Weber & D.Mohr) A.L.Andrews
v
Rødknoppnikke Pohlia drummondii (Müll.Hal.) A.L.Andrews
v
Snøfrostmose Kiaeria starkei (F.Weber & D.Mohr) I.Hagen
v
Setergråmose Racomitrium sudeticum (Funck) Bruch & Schimp.
v
Teppekildemose Philonotis fontana (Hedw.) Brid.
v
Rypestarr Carex lachenalii Schkuhr
v, s+[SV∙d|e]
Dverggråurt Omalotheca supina (L.) DC.
v
Duskull Eriophorum angustifolium Honck.
v
Snøull Eriophorum scheuchzeri Hoppe
v, s*[SV∙d|e]
Bilder