Plassering i
NiN-systemet
Kjennetegnende arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen. Forklaring på "Kategori" finner du her

Art Kategori
Tvillingsiv Juncus biglumis L.
v, s+[SV∙d|e]
Fjellbunke Deschampsia alpina (L.) Roem. & Schult.
v, s+[SV∙d|e]
Snøgras Phippsia algida (Sol.) R.Br.
s*[KA∙g|f]
Sprikesnøgras Phippsia concinna (Th.Fr.) Lindeb.
s*[KA∙g|f]
Fjellrapp Poa alpina L.
v, s+[KA∙g|f]
Brearve Cerastium cerastoides (L.) Britton
v, s+[SV∙d|e]
Snøarve Cerastium nigrescens (H.C.Watson) Edmondston ex H.C.Watson
v, s*[KA∙g|f]
Tuearve Minuartia biflora (L.) Schinz & Thell.
v, s-[KA∙g|f]
Fjellsmelle Silene acaulis (L.) Jacq.
v, s-[KA∙g|f]
Harerug Bistorta vivipara (L.) Delarbre
v, s-[KA∙g|f]
Dvergsyre Koenigia islandica L.
v, s+[SV∙d|e]
Fjellsyre Oxyria digyna (L.) Hill
v, s*[SV∙d|e]
Fjellskrinneblom Arabis alpina L.
v, s+[KA∙g|f]
Gullrublom Draba alpina L.
s*[KA∙g|f]
Snøsoleie Ranunculus nivalis L.
v, s+[KA∙g|f]
Dvergsoleie Ranunculus pygmaeus Wahlenb.
v, s+[KA∙g|f]
Trefingerurt Sibbaldia procumbens L.
v, s+[SV∙d|e]
Grannsildre Micranthes tenuis (Wahlenb.) Small
v, s*[KA∙g|f]
Gulsildre Saxifraga aizoides L.
v, s+[KA∙g|f]
Knoppsildre Saxifraga cernua L.
v, s+[KA∙g|f]
Rødsildre Saxifraga oppositifolia L.
v, s*[KA∙g|f]
Bekkesildre Saxifraga rivularis L.
v, s+[KA∙g|f]
Snøveronika Veronica alpina L.
v, s+[SV∙d|e]
Polarvier Salix polaris Wahlenb.
v, s+[KA∙g|f]
Åkersnelle Equisetum arvense L.
v
Krypsnømose Anthelia juratzkana (Limpr.) Trevis.
v
Snøbinnemose Polytrichastrum sexangulare (Brid.) G.L.Sm.
v
Kaldnikke Pohlia wahlenbergii (F.Weber & D.Mohr) A.L.Andrews
v
Rødknoppnikke Pohlia drummondii (Müll.Hal.) A.L.Andrews
v
Puteplanmose Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp.
v, s-[KA∙g|f]
Rødmakkmose Scorpidium revolvens (Sw. ex anon.) Rubers
v, s-[KA∙g|f]
Rypestarr Carex lachenalii Schkuhr
v, s+[SV∙d|e]
Jøkelarve Sagina nivalis (Lindblom) Fr.
s*[KA∙g|f]
Seterarve Sagina saginoides (L.) H.Karst.
v
Dverggråurt Omalotheca supina (L.) DC.
v
Fjelløvetenner Taraxacum crocea agg.
v, s+[KA∙g|f]