Plassering i
NiN-systemet
Grunntyper
Kjennetegnende arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen. Forklaring på "Kategori" finner du her

Art Kategori
Fjelltistel Saussurea alpina (L.) DC.
v
Sølvbunke Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa
v
Sumphaukeskjegg Crepis paludosa (L.) Moench
v, s-[KA∙f|e]
Fjellfrøstjerne Thalictrum alpinum L.
v
Kildemarikåpe Alchemilla glomerulans Buser
v
Åkersnelle Equisetum arvense L.
v
Myrsnelle Equisetum palustre L.
v
Vendelrot Valeriana sambucifolia J.C.Mikan ex Pohl
v
Fjellpestrot Petasites frigidus (L.) Fr.
v, s-[KA∙f|e]
Bekkeblom Caltha palustris L.
m
Rødmakkmose Scorpidium revolvens (Sw. ex anon.) Rubers
m
Myrgittermose Cinclidium stygium Sw.
v
Kalkfagermose Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.J.Kop.
v
Kjempemose Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T.J.Kop.
v
Bekketvebladmose Scapania undulata (L.) Dumort.
v
Saglommemose Fissidens adianthoides Hedw.
v
Myrstjernemose Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen
v
Kildekalkmose Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce
v, s-[KA∙f|e]
Kaldnikke Pohlia wahlenbergii (F.Weber & D.Mohr) A.L.Andrews
v, s+[KI∙e|d]
Rosetorvmose Sphagnum warnstorfii Russow
v
Slirestarr Carex vaginata Tausch
v
Tettegras Pinguicula vulgaris L.
v
Grønnvier Salix phylicifolia L.
v
Kildemjølke Epilobium alsinifolium Vill.
t*, s+[KI∙e|d]
Harerug Bistorta vivipara (L.) Delarbre
v
Mjødurt Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
v
Skruesvanemose Meesia triquetra (L. ex Jolycl.) Ångstr.
v
Fettmose Aneura pinguis (L.) Dumort.
v
Kalkkildemose Philonotis calcarea (Bruch & Schimp.) Schimp.
t*
Slåttestarr Carex nigra subsp. nigra
v
Kildeflik Mesoptychia bantriensis (Hook.) L. Söderstr. & Vána
s-[KI∙e|d]
Bekkehoggtann Saccobasis polita (Nees) H.Buch
v
Kildevrangmose Ptychostomum weigelii (Biehler) J.R.Spence
v, s+[KI∙e|d]
Bekkevrangmose Ptychostomum pseudotriquetrum (Hedw.) J.R.Spence & H.P.Ramsay ex Holyoak & N.Pedersen
m, s*[KA∙g|f]
Kildemoseslekta Philonotis Dusén
m, s-[KI∙d|c]
Tuffmoseslekta Palustriella Ochyra
m, t*, s-[KI∙d|c]
Vårmoseslekta Pellia Raddi
v