Plassering i
NiN-systemet
Kjennetegnende arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen. Forklaring på "Kategori" finner du her

Art Kategori
Fjelltistel Saussurea alpina (L.) DC.
v, t¤[KA·fg],s-[UF·e|f]
Fjellarve Cerastium alpinum L.
v, s+[KA·f|e],s-[UF·e|f]
Tuearve Minuartia biflora (L.) Schinz & Thell.
v, t¤[KA·fg],s-[UF·e|f]
Fjellsmelle Silene acaulis (L.) Jacq.
v*, s*[KA·f|e]
Blokkebær Vaccinium uliginosum L.
v, s-[KA·g|h],s+[UF·d|c]
Mogop Pulsatilla vernalis (L.) Mill.
s-[UF·d|c]
Fjellfrøstjerne Thalictrum alpinum L.
v*, s*[KA·f|e]
Reinrose Dryas octopetala L.
v*, s*[KA·f|e]
Flekkmure Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch
v*, s*[KA·f|e],s-[UF·e|f]
Rødsildre Saxifraga oppositifolia L.
v, s+[KA·f|e]
Svarttopp Bartsia alpina L.
v, t¤[KA·fg],s+[UF·e|f]
Dvergjamne Selaginella selaginoides (L.) P.Beauv. ex Mart. & Schrank
v, t¤[KA·fg],s+[UF·e|f]
Rynkevier Salix reticulata L.
v*, s*[KA·f|e]
Fjellfiol Viola biflora L.
v, t¤[KA·fg],s+[UF·e|f]
Svartstarr Carex atrata L.
v*, s*[KA·f|e],s+[UF·e|f]
Sauesvingel Festuca ovina L.
v, s-[KA·f|e],s-[UF·d|c]
Setermjelt Astragalus alpinus L.
v, s*[KA·f|e],s-[UF·e|f]
Småøyentrøst Euphrasia wettsteinii G.L.Gusarova
v, t¤[KA·fg],s-[UF·e|f]
Kalkvrimose Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.
v, s*[KA·f|e],t¤[UF·de]
Fjellfiltmose Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwägr.
Granmose Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleisch.
v, s*[KA·f|e],t¤[UF·de]
Labbmose Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb.
v, s*[KA·f|e],s*[UF·d|c]
Gullmose Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske
v, s*[KA·f|e],t¤[UF·de]
Bjørnebrodd Tofieldia pusilla (Michx.) Pers.
v, s*[KA·f|e],s-[UF·d|c]
Slirestarr Carex vaginata Tausch
v, s+[KA·g|h],s-[UF·e|f]
Fjellgulaks Anthoxanthum nipponicum Honda
v, s+[KA·g|h],s*[UF·e|f]
Rabbesiv Juncus trifidus L.
v, s-[UF·d|c]
Gullmyrklegg Pedicularis oederi Vahl ex Hornem.
v, s*[KA·f|e],s-[UF·e|f]
Jåblom Parnassia palustris L.
v, s*[KA·f|e],t¤[UF·de]
Blåklokke Campanula rotundifolia L.
v*, t¤[UF·de]
Fjellsvever Hieracium alpinum agg.
v, s-[KA·g|h],s-[UF·e|f]
Fjellbakkestjerne Erigeron borealis (Vierh.) Simmons
s-[KA·g|h]
Gullris Solidago virgaurea L.
v, s+[KA·g|h],s+[UF·e|f]
Gulskinn Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt & Thell
v, s-[KA·g|h],s+[UF·d|c]
Islandslav Cetraria islandica (L.) Ach.
v, s*[KA·g|h]
Bilder