Plassering i
NiN-systemet
Kjennetegnende arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen. Forklaring på "Kategori" finner du her

Art Kategori
Alperabbelav Brodoa atrofusca (Schaer.) Goward
t
Vanlig rabbelav Brodoa intestiniformis (Vill.) Goward
v
Fjellrabbelav Brodoa oroarctica (Krog) Goward
v