Plassering i
NiN-systemet
Kjennetegnende arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen. Forklaring på "Kategori" finner du her

Art Kategori
Felesotmose Andreaea alpina Hedw.
v
Snøsotmose Andreaea nivalis Hook.
v