Plassering i
NiN-systemet
Kjennetegnende arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen. Forklaring på "Kategori" finner du her

Art Kategori
Strandreddik Cakile maritima Scop.
v, s-[SS∙c|d]
Sandstarr Carex arenaria L.
v
Strandrug Leymus arenarius (L.) Hochst.
v
Strandarve Honckenya peploides (L.) Ehrh.
v, s-[SS∙c|d]
Sodaurt Kali turgida (Dumort.) Gutermann
s-[SS∙c|d]