Fremmedartsvurdering 2007

Laks (rømt oppdrettslaks) Salmo salar

Høy risiko

Utslagsgivende kriterier: Rb(ii), Rc(ii), Rd(i)

Vurdering

Mange hundre tusener domestisert oppdrettslaks rømmer fra anlegg årlig. På tross av stor dødelighet går mange fisk opp i elvene og gyter sammen med vill laks. Dette fører til "utvanning" og endringer av de lokale laksestammenes tilpasninger, og redusert produksjon av villaks. Bestandsstørrelsen og -tettheten av laks i oppdrettsanlegg fører til parasittbelastning på villaks som passerer gjennom området. Sjukdommer og parasitter kan spres med rømt oppdrettslaks.

Vurderingsgrunnlag

Livsmiljø
Ferskvann
Spredningsvei
Fra akvakultur og fiskerier
Vektorkoder
fra akvakultur
Først observert
Vet ikke eller ikke relevant
Opprinnelsesområde
Ikke angitt

Artsinformasjon

Artsgruppe
Fisk
Habitat
rennende vann
middels ph i vann (ph 5,0-6,0)
høyt ph i vann (ph > 6,0)
fotisk sone
svak strømhastiget
middels strømhastiget
sterk strømhastiget
lavland (under skoggrensa)
Kan reprodusere i norsk natur
Ja
Utdødd i Norge
Nei
Kan det dokumenteres at arten ikke har negative effekter på stedegent biologisk mangfold
Nei
Er arten potensiell vektor for parasitter og sykdommer som kan være skadelig for stedegent biologisk mangfold
Ja

Bestandsfakta

Forekomst ved vurderingstidspunkt
Antatt utbredelse og vekst siste tiår
Bestandsvekst
Stor
Arealvekst
Moderat
Antatt utbredelse og vekst neste tiår
Bestandsvekst
Stor
Arealvekst
Liten

Kilder

Litteratur

  • Fiske, P., Lund, R.A. & Hansen, L.P. 2006. Relationships between the frequency of farmed Atlantic salmon, Salmo salar L., in wild salmon populations and fish farming activity in Norway, 1989-2004 ICES Journal of Marine Science 63: 1182-1189
  • Hansen, L.P. & Windsor, M. 2006. Interactions between aquaculture and wild stocks of Atlantic salmon and other diadromous fish species: Science and management, challenges and solutions. NINA Special Report 34: 1-74
  • Hansen, L.P. 2006. Vandring og spredning av rømt oppdrettslaks NINA Rapport 162: 1-21
  • Hindar, K., Fleming, I.A., McGinnity, P. & Diserud, O. 2006. Genetic and ecological effects of salmon farming on wild salmon: modelling from experimental results ICES Journal of Marine Science 63: 1234-1247
  • Jonnson, B. & Jonsson, N. 2006. Cultured Atlantic salmon in nature: a review of their ecology and interaction with wild fish ICES Journal of Marine Science 63: 1162-1181
  • Skilbrei, O.T. & Wennevik, V. 2006. The use of catch statistics to monitor the abundance of escaped farmed Atlantic salmon and rainbow trout in the sea. ICES Journal og Marine Science 63: 1190-1200
  • Skaala, Ø., Wennevik, V. & Glover, K. 2006. Evidence of temporal genetic change in wild Atlantic salmon, Salmo salar L., populations affected by farm escapees. ICES Journal of Marine Science 63 : 1224-1233

Nettsteder