Artsdatabanken

Kunnskapsbank for naturmangfold

snarveier
Aktuelt

Flere nyheter

Publisert
Vil standardisere kartlegging av artar

For å kunna ivareta naturmangfaldet må det lagast tydelegare rammer og standardar for artskartlegging. Med dagens rutinar blir ikkje all kartlegging tilgjengeleg for alle.

Publisert
Grunnmuren på plass

Nortaxa – Norsk taksonomisk register er navnet på Artsdatabankens nye navnebase. Nortaxa er mer brukervennlig, og en vesentlig og oppdatert kilde for navnene på norsk biologisk mangfold.

Publisert
Årlige oppdaterte vurderinger av fremmede arter

Artsdatabanken legger om arbeidet med Fremmedartslista. Arbeidet fordeles nå over fem år, mot tidligere ett år, og vurderingene oppdateres når ny kunnskap er tilgjengelig.

Publisert
Artsdatabanken søker etter ekspertar for revisjon av Raudlista for arter

No startar prosessen med å revidera Raudlista for artar. Ekspertar med kompetanse på stadeigne artar og økologi oppmodas til å ta kontakt. I første omgang søkjer vi etter ekspertar i store artsgrupper.