Artsdatabanken

Kunnskapsbank for naturmangfold

snarveier
Aktuelt

Flere nyheter

Publisert
Årlige oppdaterte vurdering av fremmede arter

Artsdatabanken legger om arbeidet med Fremmedartslista. Arbeidet fordeles nå over fem år, mot tidligere ett år, og vurderingene oppdateres når ny kunnskap er tilgjengelig.

Publisert
Artsdatabanken søker etter ekspertar for revisjon av Raudlista for arter

No startar prosessen med å revidera Raudlista for artar. Ekspertar med kompetanse på stadeigne artar og økologi oppmodas til å ta kontakt. I første omgang søkjer vi etter ekspertar i store artsgrupper. 

Publisert
Evaluering av Artsprosjektet

Siden 2009 har tilskuddsordningen i Artsprosjektet, etablert av Klima- og miljødepartementet, eksistert. Målet er å styrke kunnskapen om artene i Norge. Nå evaluerer vi ordningen, og ønsker å høre fra deg.

Publisert
Vekselvarme arter i kalde nord

På verdensbasis finnes det nesten tjue tusen arter av amfibier og reptiler. Her til lands har vi ikke like mange av disse vekselvarme virveldyrene, men nå kan du lære alt om de 15 artene du finner i norsk natur – samt en liten svensk nabo.