Kunnskapsbank for naturmangfold

Aktuelt

Flere nyheter

Utlysning av tilskudd til frivillige organisasjoner: kartlegging av arter og koordinering av artskartlegging i 2023
Mange innspill til foreløpige vurderinger av fremmede arter
Fra helt ukjent til en av Norges vanligste organismer