Det er inngått avtaler med en rekke vitenskapelige institusjoner om leveranse av informasjon for et variert utvalg arter og artsgrupper. Datasettene vil bli lansert fortløpende, så snart de er ferdige. For mange av artsgruppene vil det også komme bestemmelsesnøkler. Foreløpig er følgende artsgrupper publisert eller avtalt å komme:

Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo jobber med å gjøre rettvinger, hypogeiske sopper og utvalgte lavgrupper tilgjengelige i Arter på nett. Følgende artsgrupper er allerede publisert av NHM:

Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen

Universitetsmuseet i Bergen har tilrettelagt informasjon om boblesnegler (Cephalaspidea) for Arter på nett:

NTNU Vitenskapsmuseet

NTNU Vitenskapsmuseet tilrettelegger informasjon om nettvinger og moser. Hittil er følgende slekter publisert: Torvmoser (Sphagnum), klokkemoser (Encalypta), vrimoser (Tortella), blæremoser (Frullania), draugmoser (Anastrophyllum), hårstjernemoser (Syntrichia), kransmoser (Rhytidiadelphus), gittermoser (Cinclidium). Senere kommer knausmoser (Grimmia), skjøtmoser (Preissia), tvaremoser (Marchantia), krokodillemoser (Conocephalum) samt nøkler.

NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi har tilrettelagt Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge for Arter på nett.

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for naturforskning (NINA) tilrettelegger følgende grupper for Arter på nett: slørsopper og korallsopper, krepsdyrene cladocera og copepoder, stikkeveps, gallveps, familienøkkel til edderkopper.

NINA har allerede publisert følgende artsgrupper:

Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har publisert informasjon om muslingkreps i ferskvann i Arter på nett.

BioFokus

BioFokus jobber med å tilrettelegge kjuker for Arter på nett, mens rovfluer og plantevepsgruppen Tenthredininae er publisert:

Pegon Film

Pegon Film har publiser mer enn 200 filmsnutter. Søk i filmer her:

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet skal tilgjengeliggjøre foto og informasjon om arter fra store havdyp i norske farvann.

NORD Universitet

NORD Universitet skal presentere informasjon for noen utvalgte norske lavarter innen slekten begerlav Cladonia.

Akvaplan-niva

Akvaplan-niva skal tilrettelegge informasjon om sjøstjerner.