• | Frode Ødegaard

Humlene tilhører de mest iøynefallende insektene i vår del av verden. De utgjør viktige komponenter i økosystemer gjennom sin avgjørende rolle som bestøvere (pollinatorer) for en rekke planter. På våre breddegrader er humlene både tallrike og vidt utbredt i mange naturtyper fra kyst til fjell. Av verdens mer enn 250 humlearter er hele 35 påvist i Norge.

Humler Bombus Latreille, 1802
| Frode Ødegaard | Jan Ove Gjershaug | Arnstein Staverløkk | Roald Bengtson | Norsk institutt for naturforskning
Bokmål
humler
Nynorsk
humler
Klassifisering
Vimeo video: Bombus hortorum
Vimeo video: Bombus bohemicus
Vimeo video: Bombus bohemicus
Vimeo video: Bombus hortorum
Vimeo video: Bombus campestris
Vimeo video: Bombus sporadicus
Vimeo video: Bombus consobrinus
Vimeo video: Bombus magnus
Vimeo video: Bombus subterraneus
Vimeo video: Bombus lucorum 10
Underordnede taksoner
SubType
Tags