• | Arnstein Staverløkk

Svart sauemaur er en av de aller vanligste maurartene i Sør-Norge, og den finnes i en lang rekke ulike habitater fra tørr grus til morken ved og gjerne i områder som er bearbeidet som følge av menneskelig aktivitet. Arten er lite aggressiv og flykter raskt hvis den blir forstyrret. Den er gråsvart i fargen og ikke mulig å skille fra nordlig sauemaur uten å studere kroppsbehåringen i lupe.

Svart sauemaur Formica fusca Linnaeus, 1758
| Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Underordnede taksoner
SubType
Tags