• | Arnstein Staverløkk

Mørk sandmaur er en liten og nokså aggressiv maur som lager store underjordiske kolonier i tørr sandjord. Arten er karakteristisk med sitt store og rektangulære hode med tette langsgående riller. I Norge er den nokså vanlig i varme og åpne naturtyper i kystnære strøk i Sør-Norge.

Mørk sandmaur Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758)
| Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Bokmål
mørk sandmaur
sandmaur
Klassifisering

Trait

Siebke (1880)
10 000–100 000
Monogyn
Starten av juli til slutten av juli
Små invertebrater, dødt organisk materiale, honningdugg fra rotbladlus
Underordnede taksoner
SubType
Tags