• | Arnstein Staverløkk

En av våre vanligste gullveps som også er vanlig i tettbygde strøk. Den er ofte å finne på husvegger, trestammer og liknende. Arten parasitterer på murervepsen Symmorphus bifasciatus og er trolig utbredt over hele landet. Skilles fra nærstående arter på liten kroppsstørrelse, svak punktering på T2 og smal kroppsform.

Hagegullveps Chrysis angustula Schenck, 1856
| Frode Ødegaard | Norsk institutt for naturforskning
Underordnede taksoner
SubType
Tags