En av våre vanligste små blå vannymfer. Finnes ved næringsfattig vann i det meste av landet.

Vanlig blåvannymfe Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)
| Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Underordnede taksoner
SubType
Tags