• | Ove Bergersen

En vakker blåmetallisk vannymfe med blå vinger og flagrende, sommerfuglaktig flukt.

Blåvingevannymfe Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)
| Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Underordnede taksoner
SubType
Tags