• | Arne Aronsen

Mycena er en slekt med små saprotrofer, som på verdensbasis består av ca. 500 arter. Slekten er svært heterogen og klart polyfyletisk, og omfattende DNA-studier er nødvendig for å klargjøre slektens status. Rundt 100 arter er registrert i Norge.

Hettesopper Mycena (Pers.) Roussel
| Arne Aronsen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Underordnede taksoner
SubType
Tags
Underordnede navn
SubType
Tags