Gulstripet bjørneblomsterflue er til forveksling lik hagehumla (Bombus hortorum). Den har et karakteristisk svart bånd over ryggskjoldet og et gulhåret scutellum. Arten er sjelden påtruffet i Norge de siste 50 årene og er på tilbakegang også i Danmark og Sverige. Den er knyttet til eldre, fuktig løvskog hvor larva utvikler seg i bløt mark og død ved. Arten er sårbar for moderne intensivt skogbruk.

Gulstripet bjørneblomsterflue Arctophila bombiformis (Fallén, 1810)
| Øivind Gammelmo | BioFokus
Underordnede navn
SubType
Tags