• | Arnstein Staverløkk

Gravebier (Andrenidae) omfatter 41 norske arter der de aller fleste tilhører den store slekta sandbier (Andrena). Familien er også representert med to sommerbier (slekta Panurgus) og bringebærbia (Panurginus romani) i Norge.

Gravebier Andrenidae Latreille, 1802
| Frode Ødegaard | Norsk institutt for naturforskning
Underordnede taksoner
SubType
Tags
Vimeo video: Andrena barbilabris
Vimeo video: Andrena nigriceps
Vimeo video: Andrena lathyri
Vimeo video: Panurgus calcaratus
Vimeo video: Andrena marginata 5
Underordnede navn
SubType
Tags