Blåbånd-vannymfe Calopteryx splendens (Harris, 1782)

  • | Ove Bergersen

En vakker blåmetallisk vannymfe med et blått bånd over vingene og flagrende, sommerfuglaktig flukt.
 

Blåbånd-vannymfe Calopteryx splendens (Harris, 1782)
| Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi