Lynghumle Bombus jonellus (Kirby, 1802)

  • | Arnstein Staverløkk

Lynghumle er en forholdsvis liten art som er utbredt og vanlig i områder med mye røsslyng fra kysten og opp til fjellet. Den har fargetegninger som hagehumle, men skiller seg fra denne på det korte og brede ansiktet. 

Lynghumle Bombus jonellus (Kirby, 1802)
| Frode Ødegaard | Jan Ove Gjershaug | Arnstein Staverløkk | Roald Bengtson | Norsk institutt for naturforskning