Fjellrev Vulpes lagopus (Linnaeus, 1758)

  • | Arild Landa

Den vesle fjellreven tåler ekstrem kulde og er svært godt tilpasset et liv i høgfjellet.

Fjellrev Vulpes lagopus (Linnaeus, 1758)
| Nina E. Eide | Norsk institutt for naturforskning