Vimeo video: Vanessa atalanta

Admiral Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)

  • | Vladimir Kononenko
Admiral Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
| Leif Aarvik | Hallvard Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk entomologisk forening